Poznáme víťazov súťaže EY ESO 2022!

Poznáme víťazov súťaže EY ESO 2022!

O súťaži

EY Cyber Security Trophy je jedinečná súťaž, ktorú organizuje spoločnosť EY spoločne v Českej a Slovenskej republike. Jej cieľom je oceniť spoločnosti, odborníkov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu.

Dôvod je jednoduchý: Každoročný globálny prieskum informačnej bezpečnosti spoločnosti EY potvrdzuje, že hrozba kybernetických útokov, pri ktorých dochádza k úniku veľmi citlivých údajov, sa každý rok zvyšuje. EY tak chce prostredníctvom súťaže EY Cyber Security Trophy upozorniť na dôležitú úlohu etického hackingu, a tým prispieť k väčšej bezpečnosti vo virtuálnom prostredí.

36 %

respondentov súhlasilo s tvrdením, že je len otázkou času, kedy bude ich podnik zasiahnutý kybernetickým bezpečnostným incidentom, ktorému sa dalo predísť investíciou

59 %

oslovených podnikov zaznamenalo za posledných 12 mesiacov závažné narušenie bezpečnosti

68 %

generálnych riaditeľov podnikov plánuje v nasledujúcich mesiacoch významnú investíciu do technológií

Zdroj: EY Global Information Security Survey 2021

Novinky

Pravidlá

Kto sa môže prihlásiť do súťaže?

 • Právnická osoba (komerčný subjekt, subjekt verejnej správy) / fyzická osoba – pôsobiaca v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku

Ako sa možno prihlásiť?

Proces výberu víťaza

 • Analýza prihlášok, posúdenie kvalitatívnych kritérií a relevantných KPIs a kvalitatívnych parametrov, posúdenie sily a výnimočnosti príbehu
 • Kontaktovanie nominovaných zo strany EY
 • Stretnutia poroty a komunikácia s nominovanými
 • Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií a celkového víťaza súťaže v aktuálnom ročníku

Harmonogram

Máj 2022

Máj 2022

Leto 2022

Leto 2022

Jeseň 2022

Jeseň 2022

November 2022

November 2022

 • Vyhlásenie súťaže
 • Prijímanie a posudzovanie nominácií
 • Komunikácia s nominovanými
 • Stretnutia s nominovanými
 • Výber víťazov jednotlivých kategórií
 • Pohovory s víťazmi
 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Pravidlá

Kto sa môže prihlásiť do súťaže?

 • Právnická osoba (komerčný subjekt, subjekt verejnej správy) / fyzická osoba – pôsobiaca v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu na Slovensku

Ako sa možno prihlásiť?

Proces výberu víťaza

 • Analýza prihlášok, posúdenie kvalitatívnych kritérií a relevantných KPIs a kvalitatívnych parametrov, posúdenie sily a výnimočnosti príbehu
 • Kontaktovanie nominovaných zo strany EY
 • Stretnutia poroty a komunikácia s nominovanými
 • Vyhlásenie víťazov jednotlivých kategórií a celkového víťaza súťaže v aktuálnom ročníku

Harmonogram

Máj 2022

Máj 2022

 • Vyhlásenie súťaže

Leto 2022

Leto 2022

 • Prijímanie a posudzovanie nominácií
 • Komunikácia s nominovanými
 • Stretnutia s nominovanými

Jeseň 2022

Jeseň 2022

 • Výber víťazov jednotlivých kategórií
 • Pohovory s víťazmi

November 2022

November 2022

 • Slávnostné vyhlásenie výsledkov

Kategórie

EY ESO Chief Information Security Officer

EY ESO DNA Born Ethical Hacker

 • Kategória, v rámci ktorej bude vyhlásený Chief Information Officer (CISO) roka, jednotlivec pôsobiaci v organizácii.
 • Posudzované parametre budú zahŕňať porozumenie podnikateľského sektora z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich špecifických kybernetických hrozieb, šírku a prepracovanosť celkovej bezpečnostnej stratégie v organizácii, ako aj zladenie s kultúrou spoločnosti a aktívny prístup k výchove používateľov.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.
 • V rámci kategórie sa bude hodnotiť celkový prístup k etickému hackingu zo strany nominovaného (fundamentálny prístup, príbeh, kultúra, odbornosť, zanietenie pre vec).
 • Medzi posudzované esenciálne zručnosti budú patriť počítačové zručnosti, sieťové zručnosti, znalosť operačných systémov (Windows, Linux), bezpečnostné koncepty a technológie (PKI, IDS, IPS, SSL) a scriptovacích jazykov (Powershell, Bash, Perl, JavaScript).
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

EY ESO Cyber Security Space Innovation

 • V kategórii sa budú posudzovať inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti (jednotlivci, spoločnosti).
 • Posudzované bude využívanie disruptívnych technológií zahŕňajúce AI, robotic process a automation a snaha o ich aplikovanie v reálnom prostredí.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

EY ESO Cyber Security Future Promise

 • V rámci kategórie sa budú posudzovať mladé talenty venujúce sa kybernetickej bezpečnosti (študenti, začínajúci jednotlivci, začínajúce firmy).
 • V rámci špeciálnej ceny budú posudzované všetky zručnosti uvedené v hlavných kategóriách.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 1.000 EUR a stáž v spoločnosti EY.

Kategórie

EY ESO Chief Information Security Officer

 • Kategória, v rámci ktorej bude vyhlásený Chief Information Officer (CISO) roka, jednotlivec pôsobiaci v organizácii.
 • Posudzované parametre budú zahŕňať porozumenie podnikateľského sektora z pohľadu kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich špecifických kybernetických hrozieb, šírku a prepracovanosť celkovej bezpečnostnej stratégie v organizácii, ako aj zladenie s kultúrou spoločnosti a aktívny prístup k výchove používateľov.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

EY ESO DNA Born Ethical Hacker

 • V rámci kategórie sa bude hodnotiť celkový prístup k etickému hackingu zo strany nominovaného (fundamentálny prístup, príbeh, kultúra, odbornosť, zanietenie pre vec).
 • Medzi posudzované esenciálne zručnosti budú patriť počítačové zručnosti, sieťové zručnosti, znalosť operačných systémov (Windows, Linux), bezpečnostné koncepty a technológie (PKI, IDS, IPS, SSL) a scriptovacích jazykov (Powershell, Bash, Perl, JavaScript).
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

EY ESO Cyber Security Space Innovation

 • V kategórii sa budú posudzovať inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti (jednotlivci, spoločnosti).
 • Posudzované bude využívanie disruptívnych technológií zahŕňajúce AI, robotic process a automation a snaha o ich aplikovanie v reálnom prostredí.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 2.000 EUR.

EY ESO Cyber Security Future Promise

 • V rámci kategórie sa budú posudzovať mladé talenty venujúce sa kybernetickej bezpečnosti (študenti, začínajúci jednotlivci, začínajúce firmy).
 • V rámci špeciálnej ceny budú posudzované všetky zručnosti uvedené v hlavných kategóriách.
 • Víťaz získa odmenu v hodnote 1.000 EUR a stáž v spoločnosti EY.

Hlavná cena
EY Cyber Security Trophy

 • Hlavnú trofej aktuálneho ročníka získa jeden z víťazov v kategóriách EY ESO.
 • Hlavnou cenou bude účasť na niektorej prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti v sprievode experta EY.

Porota

image 6

Peter Borák
Predseda poroty
EY
Partner oddelenia poradenstva

image 30

Martin Orem
Člen poroty
Binary House
Víťaz prvého ročníka

MicrosoftTeams-image (1) 1

Jan Pich
Člen poroty
EY
Cyber Manager, Technology Consulting

Jiri Charousek 2

Jiří Charousek
Člen poroty
Česká spořitelna
Chief Technology Officer

image 31

Ladislav Hudec
Člen poroty
FIIT STU
Docent

Prihláška

Prosím tu priložte doplňujúce prílohy (prezentácie, fact sheety, rozsiahlejšie texty alebo iné doplňujúce informácie) k príbehu/projektu

Prosím tu priložte doplňujúce prílohy (prezentácie, fact sheety, rozsiahlejšie texty alebo iné doplňujúce informácie) k príbehu/projektu

Víťazi ročníku 2022

Absolútny víťaz EY Cyber Security Trophy: Willi Lazarov
EY ESO Chief Information Security Officer: Irena Poncar
EY ESO DNA Born Ethical Hacker: Adam Žilla
EY ESO Cyber Security Space Innovation: Ahead-itec s.r.o.
EY ESO Cyber Security Future Promise: Willi Lazarov

Tlačovú správu nájdete TU.

Kontakt

Zakladateľ a organizátor súťaže

Ernst & Young, s. r. o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika
eyeso@sk.ey.com

EY Česká republika
EY Consulting (ENG)
EY Cybersecurity (ENG)

Juraj Richter
Manager, Advisory
juraj.richter@sk.ey.com
+421 910 820 827

Jan Pich
Manager, Technology Consulting
jan.pich@cz.ey.com
+420 720 733 210

Mediálni partneri

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited.
Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom.

Informácie o súboroch cookie