Súťaž EY ESO: Najlepší ITčkár zo Slovenska a Česka je študent z Brna

Bratislava 1. december 2022: Posledné dva roky zásadne ovplyvnili pohľad firiem na kybernetickú bezpečnosť a ochranu citlivých údajov pred ich stratou alebo odcudzením. Zmenu zaznamenali aj naše spoločnosti, ktoré pri zabezpečení svojich informačných systémov môžu využiť znalosti a zručnosti IT špecialistov. Tých najlepších zo Slovenska a Česka hľadala spoločnosť EY počas tretieho ročníka súťaže EY Cyber Security Trophy (EY ESO). Absolútnym víťazom sa stal študent odboru informačnej bezpečnosti Willi Lazarov z Brna.

Cieľom súťaže je oceniť spoločnosti, profesionálov a budúce talenty pôsobiace v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu. Tento ročník bol výnimočný aj tým, že súťaž sa zo Slovenska rozšírila aj do susednej Českej republiky

„Téme kybernetickej bezpečnosti sa dlhodobo venujeme a naše skúsenosti i dáta ukazujú, že hrozba kybernetických útokov sa týka aj slovenských a českých spoločností. Mnohým stratám dát z firemných IT databáz by sa pritom dalo predísť, keby spoločnosti zaradili kybernetickú bezpečnosť medzi svoje priority. Vďaka našej súťaži im ponúkame možnosť presvedčiť sa, že tak môžu urobiť v spolupráci s tými najlepšími IT špecialistami na našom trhu,“ uviedol Peter Borák, predseda poroty súťaže EY Cyber Security Trophy a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku.

Hlavnú cenu EY ESO získal študent Willi Lazarov

Hlavnú cenu EY ESO získal Willi Lazarov, študent magisterského odboru Informačná bezpečnosť na Fakulte elektrotechniky a komunikačných technológií Vysokého učení technického v Brne. Porotu presvedčil nielen svojimi vedomosťami, ale aj praktickými skúsenosťami z oblasti kybernetickej bezpečnosti.

„Do súťaže EY ESO som išiel na 100%, pracoval som počas víkendov a sviatkov a som veľmi rád, že táto súťaž existuje. Veľkú radosť mi okrem iného, urobila možnosť zúčastniť sa na jednej z prestížnych konferencií, a tak stretnúť zaujímavých ľudí a získať o niečo väčší rozhľad,“ hovorí Willi Lazarov. Ako celkový víťaz súťaže sa v sprievode experta EY zúčastní niektorej prestížnej svetovej konferencii venujúcej sa kybernetickej bezpečnosti.

Ceny získali aj ďalší IT špecialisti

Okrem hlavnej ceny rozdelila odborná porota ceny aj v štyroch kategóriách.

  • Ocenenie EY ESO Chief Information Security Officer získala Irena Poncar a stala sa tak manažérkou informačnej bezpečnosti roka 2022.
  • V oblasti celkového prístupu k etickému hackingu, počítačových a sieťových zručností zvíťazil v kategórii EY ESO DNA Born Ethical Hacker Adam Žilla. V tomto prípade odborná porota posudzovala inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • V kategórii EY ESO Cyber Space Innovation zvíťazila spoločnosť Ahead-itec, s.r.o. branded as Talsec, pričom porota posudzovala inovatívne projekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti.
  • Titul EY ESO Future Promise udelila spoločnosť EY celkovému víťazovi Willimu Lazarovi, ktorý okrem iného získa aj možnosť stráviť v rámci odbornej stáže čas s odborníkmi EY na oddelení kybernetickej bezpečnosti. Táto kategória hodnotí práve mladé talenty s veľkým potenciálom venujúce sa kybernetickej bezpečnosti.

„Tento ročník bol jedinečný tým, že našu súťaž sme rozšírili aj na český trh, kde sme dali možnosť predviesť sa tým najlepším IT špecialistom z oblasti kybernetickej bezpečnosti a etického hackingu,“ doplnil Peter Borák.

O víťazoch rozhodovala odborná porota zložená z odborníkov v oblasti IT:

  • Peter Borák, predseda poroty a partner pre poradenstvo v oblasti kybernetickej bezpečnosti spoločnosti EY na Slovensku,
  • Martin Orem, víťaz prvého ročníka súťaže, ktorý pôsobí v spoločnosti Binary House,
  • Jan Pich, manažér Technology Consulting EY v Českej republike.

Informácie o EY

EY patrí medzi najvýznamnejšie celosvetové firmy poskytujúce odborné poradenské služby v oblasti auditu a daňového, transakčného a podnikového poradenstva. Našimi názormi a kvalitou služieb prispievame k budovaniu dôvery v kapitálové trhy a ekonomiky celého sveta. Podporujeme rozvoj popredných lídrov, ktorých spája dôraz na kvalitu poskytovaných služieb vo vzťahu k všetkým zainteresovaným skupinám. V tom je náš hlavný prínos k lepšie fungujúcemu svetu pre našich ľudí, klientov a širšiu komunitu.

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited. Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom. Ďalšie informácie nájdete na našich webových stránkach ey.com.

Kontakt

Zakladateľ a organizátor súťaže

Ernst & Young, s. r. o.
Žižkova 9
811 02 Bratislava
Slovenská republika
eyeso@sk.ey.com

EY Česká republika
EY Consulting (ENG)
EY Cybersecurity (ENG)

Juraj Richter
Manager, Advisory
juraj.richter@sk.ey.com
+421 910 820 827

Jan Pich
Manager, Technology Consulting
jan.pich@cz.ey.com
+420 720 733 210

Mediálni partneri

Označenie EY sa vzťahuje na celosvetovú organizáciu spoločností, ktorej riadiacou spoločnosťou je britská Ernst & Young Global Limited.
Každá členská spoločnosť je nezávislým právnym subjektom. Ernst & Young Global Limited neposkytuje služby priamo klientom.

Informácie o súboroch cookie